- Garanti Belgesi İle Satılmak Zorunda Olan Ürünler Ve Süreleri Paylaş

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ürünler ve süreleri hakkında genel olarak şu şekilde bilgi verebiliriz. imalatçı / üretici veya ithalatçı firmalar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları/ürünleri için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.