- Deney Tasarımı (DOE) Eğitimi Paylaş

Deney tasarimi doe egitimi ile hedeflenen, 6 sigmanın verimli metotlarından olan bu yöntemin veri ilişkileri incelemelerinde, optimizasyon ve modellemede çalışmalarında uygulanmasını sağlamak için katılan bireyleri bilinçlendirmek.

Deney tasarimi doe egitimi kapsamı alt kısımda yer almaktadır. 

Kapsamı
» Deney tasarımı eğitimi içeriğinde yer alanlar
» Çalıştay.
» Veri türleri,
» Faaliyetler
» DOE amacı,
» DOE çeşitleri,
» Model yorumları,
» Faktör belirleme,
» Ana etki grafikleri,
» Yönetim temelleri,
» Etkileşim grafikleri
» Faktör düzeyi tanımları,
» Optimizasyon çalışması,
» Transfer fonksiyonu analizi,
» DOE avantaj ve dezavantajları,
Katılımcılar
DOE eğitimine katılanları orta ve üst kademe yöneticiler, uzmanlar,  mühendisler, kara kuşak ve yeşil kuşak adayları olmalıdır.
Katılımcı sayısı: En az 8, en fazla 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Regresyon, temel istatistik, ANOVA, korelasyon, bilgisayar ve temel matematik
Süresi: 2 ya da 3 gün.

Not: Deney tasarımı seminerinin minimum %70 ’ine katılan kişiler seminerin ardından katılım belgesine sahip olacaktır. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen TÜRCERT belgelendirme kuruluşu olarak bizimle temasa geçiniz.