- NDT Sertifikasının Amacı Nedir? Paylaş

NDT sertifikasının amacı şunlardır.

 

» Tahribatsız muayene alanında çalışan personelin yetiştirilmesi ve sınıflandırılması, bilgi ve becerilerinin incelenmesi ve yeterliliklerinin belirlenmesi için bir eğitim sistemi oluşturmak ve ulusal bir sertifikalandırma sisteminin meydana getirilmesini desteklemek
» Tahribatsız muayene alanında ülkemizde ve dünyada değişik kişi ve firmalardaki bilgilerin, geliştirilen yöntem ve araştırma neticelerinin yayılması ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak için verimli bir iletişim ağını meydana getirmek
» Üyelerine seminerler, eğitim programları ve yayınlar yoluyla hizmet sunmak
» Tahribatsız muayene alanında çalışan devlet kurumları ve özel firmaları uygulama ve teknik raporlar önerileriyle destek vermek
» Eğitim ve danışmanlık uygulamaları ile hizmet ve sanayi sektörüne destek vermek
» Hem ürün kalite kontrolünde hem imalat işlemlerinin kontrolünde hem de işlemlerin ilerletilmesinde tahribatsız muayenenin metodlarının kalite kontrolünde yaygın şekilde kullanılmasını teşvik etmek
» Pratik sanayi faaliyetlerinde uygulanmak üzere, uygulama yöntemine ve ürüne ilişkin teknik şartların ve önerilerin oluşturulmasını sağlamak ve bu gaye ile çeşitli uygulamaları desteklemek