- Çevresel Etki Analiz Etme Eğitimi Paylaş

Çevresel Etki Analiz Etme Eğitim

Çevresel etki analiz etme eğitim içerik kapsamı şu şekilde sıralanabilir.

 

» Yönetmeliğin kapsamı, yükümlülükler, amacı, kimin yürüttüğü
»Cezai yaptırımlar
»Yönetmeliğe uygun analiz yetkisinin kimde olduğu, uygulamada yaşanan  zorluklar, faaliyetin kontrolü, problemlerde başvuru kaynakları
 
Gayrısıhhi Müessese Açma Ruhsatı Müracaatı
» Ruhsatlandırmaya yönelik önceki faaliyetler
» Gayri sıhhi müessese nedir? I. Sınıf gayri sıhhi müessese nedir?
» II. sınıf gayri sıhhi müessese nedir?
» Pratik uygulama tecrübeleri, raporlama
» ÇED‘e tabi tesislerI
» Çevresel etki analizi bazı  tanımlar ve kavramlar
» Sıhhi müessese nedir?
» ÇED‘ in içeriği ve alakalı aşamalar
» ÇED‘ in içeriği ve faaliyet alanları
» Ekolojik çevreye olan etkisi ve analiz edilmesi
» II. sınıf gayri sıhhi müessese nedir?
» Kocaeli stratejik koordinasyonu ve çevre nazım koordinasyonu
» ÇED çalışmalarında uygulanan bazı metodlar ve teknikler
» Regresyon, çalışmaları     

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitiminin Süresi
TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. kuruluşu olarak tarafımızdan çevresel etki analiz etme eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir.

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılanlar çevresel etki değerlendirme eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.